HAKKIMIZDA

2014 yılında faaliyete başlayan şirketimiz başta karayolları ve belediyeler olmak üzere tüm kamu

kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, siteler, fabrikalar vb. araç ve insan trafiğinin güvenli bir

şekilde seyretmesi için yatay ve düşey trafik işaretleri yapımında hizmet vermektedir.

• Yatay trafik işaretleri: Yol yüzeyine çizilen çizgiler, oklar, yazı ve sembollerden oluşmaktadır.

• Düşey trafik işaretleri: Trafik işaret levhaları ile diğer trafik kontrol elemanlarını içermektedir.

ABOUT US

Our company, which started its operations in 2014, is located in highways, municipalities, public

institutions, shopping malls, sites, etc. it serves in the construction of horizontal and vertical sign

traffic signs for the safe movement of vehicle and human traffic.

• Horizontal traffic signs: It consists of lines, arrows, text and symbols drawn on the road surface.

• Vertical traffic signs: It includes traffic signs and other traffic control elements.